Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mathematics In Geophysics
Efekt kształcenia:
He/she will acquired a deep knowledge of the various methodologies used in Mathematics and their application in general and applied Geophysics
Powiązania z EKK:
 • GF2A_W04
  Posiada szeroką wiedzę specjalistyczna z zakresu geofizyki ogólnej i stosowanej
 • GF2A_U01
  Potrafi pozyskiwać, z literatury i źródeł elektronicznych, zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz szeroką wiedzę specjalistyczną z zakresu geofizyki ogólnej i stosowanej
 • GF2A_U09
  Potrafi ocenić i przydatność najnowszych rozwiązaniach stosowanych w: badaniach geofizycznych, trendach w rozwoju aparatury, technik pomiarowych i oprogramowaniu specjalistycznym
 • GF2A_U18
  Potrafi w sposób spójny jasny i logiczny przeprowadzić ustną prezentację sposobu rozwiązania zadania z zakresu geofizyki w języku polskim i obcym z wykorzystaniem różnych środków do komunikacji werbalnej
 • GF2A_K02
  Potrafi uczyć się samodzielnie oraz inspirować swoim działaniem inne osoby
 • GF2A_K07
  Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych