Dane EK modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
Efekt kształcenia:
Potrafi opracować dyplomową pracę magisterską z zakresu Inżynierii środowiska wraz z przedstawieniem tezy pracy, przebiegu i rezultatów badań, omówieniem wyników i przedstawieniem wniosków.
Powiązania z EKK:
 • OS2A_U04
  Biegle wykorzystuje literaturę naukową w języku polskim, z zakresu nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi, potrzebną w ochronie środowiska.
 • OS2A_U05
  Czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty naukowe w języku angielskim.
 • OS2A_U06
  Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.
 • OS2A_U09
  Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski.
 • OS2A_U10
  Wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.
 • OS2A_U12
  Wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań naukowych.