Dane EK modułowego:
Kod:
M_U007
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
Efekt kształcenia:
Ma umiejętność samokształcenia.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_U14
    Samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową.