Dane EK modułowego:
Kod:
M_U008
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
Efekt kształcenia:
Umie opracować i przedstawić prezentację na temat wykonanej pracy magisterskiej.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_U11
    Wykazuje umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie prac badawczych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej.
  • OS2A_U13
    Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi.