Dane EK modułowego:
Kod:
M_U009
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
Efekt kształcenia:
Potrafi wykonując pracę magisterską dostrzegać złożoność i interdyscyplinarność zagadnień z nią związanych, a także wzajemne związki realizowanego tematu badawczego ze środowiskiem naturalnym.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_U09
    Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski.
  • OS2A_U10
    Wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.