Dane EK modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
Efekt kształcenia:
Ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_K01
    Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
  • OS2A_K05
    Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.