Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Modelowanie migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych i w strefie aeracji
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę umożliwiającą zrozumienie i stosowanie metod anlitycznych i numerycznych w rozwiązywaniu zagadnień z zakresu migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych. Zna możliwości i ograniczenia oprogramowania specjalistycznego umożliwiającego tworzenie numerycznych modeli migracji zanieczyszczeń.
Powiązania z EKK:
 • GG2A_W01
  Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu niektórych działów matematyki, fizyki, chemii oraz geologii niezbędną do opisu i analizy zjawisk zachodzących na powierzchni Ziemi oraz jej wnętrzu i przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu górnictwa i geologii stosowanej.
 • GG2A_W02
  Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do wykonywania specjalistycznych obliczeń z zakresu geologii i prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów geologicznych.
 • GG2A_W03
  Ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w naukach geologicznych.
 • GG2A_W08
  Ma podstawową wiedzę na temat wpływu procesów geologicznych i działalności geologiczno-górniczej na środowisko.