Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Modelowanie migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych i w strefie aeracji
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę w zakresie nowoczesnych metod ochrony i remediacji środowiska wodnego oraz ograniczania niekorzystnego wpływu działalności człowieka na środowisko wodne, w tym w szczególności przeciwdziałania niekorzystnym skutkom działalności górniczej.
Powiązania z EKK:
 • GG2A_W08
  Ma podstawową wiedzę na temat wpływu procesów geologicznych i działalności geologiczno-górniczej na środowisko.
 • GG2A_W09
  Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystującej wiedzę z zakresu górnictwa i geologii.
 • GG2A_W10
  Ma wiedzę o trendach rozwojowych oraz najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością geologiczno-górniczą.
 • GG2A_W11
  Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały wykorzystywane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa.