Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Modelowanie migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych i w strefie aeracji
Efekt kształcenia:
Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie.
Powiązania z EKK:
  • GG2A_K01
    Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.
  • GG2A_K02
    Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich na środowisko.
  • GG2A_K03
    Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu między innymi poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii - dotyczących osiągnięć z zakresu górnictwa i geologii i innych aspektów działalności zawodowej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia.