Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geoparks
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe pojęcia i cele ochrony przyrody nieożywionej
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W01
    Rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze.
  • OS2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.