Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Geoparks
Efekt kształcenia:
Umie oceniać wpływ działalności człowieka, zna zagrożenia antropogeniczne
Powiązania z EKK:
  • OS2A_U03
    Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk o Ziemi, przydatne w ochronie środowiska.
  • OS2A_U06
    Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.
  • OS2A_U09
    Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski.