Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Geoparks
Efekt kształcenia:
Potrafi wskazać problemy związane z funkcjonowaniem i tworzeniem geoparków
Powiązania z EKK:
  • OS2A_U09
    Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski.