Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nanokompozyty
Efekt kształcenia:
Ma świadomość specyficznej budowy wewnętrznej nanocząstek, nanomateriałów, nanokompozytów i wynikających z tego konsekwencji w postaci właściwości tych materiałów.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W01
    ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii w tym chemii ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu reakcji zachodzących podczas wytwarzania, użytkowania i degradacji materiałów
  • TC2A_W02
    ma poszerzoną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu zjawisk zachodzących w procesach technologicznych