Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nanokompozyty
Efekt kształcenia:
Ma świadomość użyteczności wytwarzanych nanokompozytów ze względu na ich niski koszt, bezpieczne produkty degradacji oraz utylitarność.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W07
    ma pogłębiona wiedzę o właściwościach surowców mineralnych i odpadów przemysłowych oraz możliwościach ich pozyskiwania i wykorzystywania w technologiach materiałów ceramicznych w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju
  • TC2A_W13
    posiada wiedzę o tworzywach sztucznych, ich właściwościach, przetwórstwie i kierunkach zastosowania