Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Nanokompozyty
Efekt kształcenia:
Umie dobrać nanonapełniacz modyfikujący właściwości materiału w sposób zapewniający mu nowe właściwości np katalityczne.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U02
    potrafi kształtować właściwości materiałów budowlanych drogą modyfikacji składu, struktury i mikrostruktury oraz ocenić procesy oddziaływań w układzie materiał budowlany-środowisko