Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Nanokompozyty
Efekt kształcenia:
Potrafi wyciągać wnioski z wyników eksperymentalnych uzyskanych dla analizowanych materiałów, posługując się fachowa literaturą.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U08
    potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki