Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Nanokompozyty
Efekt kształcenia:
Ma świadomość wpływu nowoczesnych technologii materiałowych w tym nanobiokompozytów na poprawę jakości życia (np. ochrony środowiska).
Powiązania z EKK:
  • TC2A_K08
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych