Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Gospodarka i zarządzanie zasobami przyrody
Efekt kształcenia:
Zna narzędzia i metody zarządzania i gospodarowania środowiskiem przyrodniczym
Powiązania z EKK:
  • TR2A_W01
    Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
  • TR2A_W02
    Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy turystyką i rekreacją, a naukami społecznymi, przyrodniczymi, rolniczymi oraz naukami o zdrowiu i kulturze fizycznej