Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Materiały ceramiczne
Efekt kształcenia:
Ma poszerzoną wiedzę z zakresu wytwarzania i właściwości tradycyjnych i nowoczesnych tworzyw ceramicznych.
Powiązania z EKK:
  • IM1A_W17
    Ma poszerzoną wiedzę z zakresu wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów