Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Turystyka i dydaktyka w obszarach chronionych
Efekt kształcenia:
Posrafi oceniać skutki ekonomiczne rozwoju turystyki w obszarach chronionych
Powiązania z EKK:
  • OS2A_U19
    Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich.