Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Przemiany fazowe
Efekt kształcenia:
Zna fizykochemiczne podstawy technologii materiałów szklistych.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W04
    ma poszerzoną wiedzę z fizykochemii stanu szklistego, zdolności szkłotwórczej stopów, zna właściwości materiałów szklistych i zakres ich zastosowań, zna podstawowe metody wytwarzania szkieł, emalii, powłok amorficznych oraz metody ich przetwórstwa.