Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Analiza ryzyka środowiskowego
Efekt kształcenia:
ma wiedzę w zakresie narzędzia analizy ryzyka środowiskowego dla celów ochrony środowiska
Powiązania z EKK:
  • IS1A_W07
    ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień ochrony środowiska
  • OS1A_W01
    Ma wiedzę w zakresie geologii i hydrologii, obejmującą podstawy geologii ogólnej, mineralogii i petrografii, geomorfologii i geologii czwartorzedu oraz hydrologii, hydrogeologii przydatną w zakresie zrozumienia, opisu i analizy wybranych zagadnien ochrony środowiska.
  • OS1A_W11
    Ma wiedzę w zakresie podstawowych definicji i terminologii w zakresie ochrony środowiska oraz zna rozwój i metody badawcze stosowane w naukach matematyczno-przyrodniczych i naukach o środowisku.