Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody wytwarzania barwnych szkieł i emalii
Efekt kształcenia:
Student potrafi przeprowadzić liczbową charakterystykę barwy na podstwie badań spektrofotometrycznych
Powiązania z EKK:
  • CE1A_U02
    wykorzystuje wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych i materiałowych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych
  • TC1A_U03
    wykorzystuje wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych
  • IM1A_U07
    Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących materiały