Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Analiza ryzyka środowiskowego
Efekt kształcenia:
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu (również w języku angielskim) w zakresie analizy ryzyka środowiskowego; wykorzystuje uzyskane informacje, w celu rozwiązania problemu podanego w projekcie, formułuje i uzasadnia zaproponowane przez siebie rozwiązania
Powiązania z EKK:
 • IS1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł – w tym z Internetu i z zasobów informacji patentowej - także w języku angielskim uznanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, wyciągać podstawowe wnioski oraz formułować i uzasadniać proste opinie
 • OS1A_U02
  Rozumie literaturę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku w języku polskim; czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim.
 • OS1A_U03
  Wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne.
 • OS1A_U10
  Wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskursach ze specjalistami z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku.
 • OS2A_K01
  Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.