Dane EK modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Analiza ryzyka środowiskowego
Efekt kształcenia:
potrafi wykonać projekt analizy ryzyka opierający sie na obliczeniu wartości ryzyka oraz przygotować tekst omówienia uzyskanych wyników
Powiązania z EKK:
 • IS1A_U03
  potrafi w języku polskim i angielskim opracować dokumentację dotyczącą realizacji prostego zadania lub projektu z zakresu inżynierii środowiska i przygotować tekst omówienia wyników realizacji zadania lub projektu
 • IS1A_U07
  posługuje się programami komputerowymi w realizacji typowych zadań inżynierii środowiska, a w tym arkuszem kalkulacyjnym, programem do analizy statystycznej, programem do wykonania grafiki wektorowej, programem do obróbki grafiki rastrowej
 • OS1A_U04
  Wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego.
 • OS1A_U13
  Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany.
 • OS1A_U20
  Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi w zakresie ochrony środowiska.