Dane EK modułowego:
Kod:
M_U006
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Analiza ryzyka środowiskowego
Efekt kształcenia:
potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom wykonanej analizy ryzyka
Powiązania z EKK:
  • IS1A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i angielskim krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania lub projektu inżynierskiego
  • OS1A_U10
    Wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskursach ze specjalistami z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku.
  • OS1A_U12
    Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczacych zagadnień szczegółowych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku.