Dane EK modułowego:
Kod:
M_K007
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Analiza ryzyka środowiskowego
Efekt kształcenia:
ma świadomość i rozumie odpowiedzialność za skutki podejmowanych decyzji w zakresie pośredniego lub bezpośredniego oddziaływania na środowisko naturalne
Powiązania z EKK:
  • IS1A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera środowiska, szczególnie jej wpływ na środowisko naturalne oraz związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje
  • OS1A_K05
    Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.
  • OS1A_K09
    Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.