Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Analiza ryzyka środowiskowego
Efekt kształcenia:
rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i w niej pracować
Powiązania z EKK:
  • IS1A_K03
    ma świadomość odpowiedzialności i potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie
  • OS1A_K02
    Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
  • OS1A_K09
    Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.