Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Analiza ryzyka środowiskowego
Efekt kształcenia:
ma świadomość i rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu w sposób powszechnie zrozumiały informacji dotyczących wyników analizowania ryzyka środowiskowego dla planowanych przedsięwzięć lub określonych obszarów
Powiązania z EKK:
 • IS1A_K05
  ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu w sposób powszechnie zrozumiały — m.in. środkami informacji elektronicznej — informacji dotyczących znanych mu zagadnień inżynierii środowiska i różnych aspektów działalności inżyniera w zakresie takich dziedzin, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych
 • OS1A_U13
  Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany.
 • OS1A_K01
  Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
 • OS1A_K03
  Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
 • OS1A_K05
  Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.
 • OS1A_K07
  Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku.