Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wody powierzchniowe i podziemne - ich znaczenie w turystyce
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę na temat walorów przyrodniczych najciekawszych turystycznie obiektów środowiska wodnego: rzek, źródeł, jezior
Powiązania z EKK:
  • TR1A_W08
    Ma elementarną wiedzę o walorach i atrakcjach przyrodniczych, kulturowych, techniczno–inżynieryjnych, ekologicznych, społeczno-politycznych, sportowo-rekreacyjnych i prozdrowotnych, będących elementem struktury turystyki