Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wody powierzchniowe i podziemne - ich znaczenie w turystyce
Efekt kształcenia:
Rozumie przyczyny potencjalnych zagrożeń ekosystemów zależnych od wód podziemnych takich jak mokradła i torfowiska
Powiązania z EKK:
  • TR1A_W03
    Ma wiedzę o pozytywnych i negatywnych tendencjach i zmianach naturalnych oraz antropogenicznych, wynikających z procesów i zjawisk globalnych
  • TR1A_W05
    Posiada podstawową wiedzę o stosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce i dziedzinach komplementarnych