Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wody powierzchniowe i podziemne - ich znaczenie w turystyce
Efekt kształcenia:
Wie z jakimi uwarunkowaniami przyrodniczymi wiąże się występowanie wód mineralnych, leczniczych i geotermalnych
Powiązania z EKK:
  • TR1A_W01
    Ma ogólna wiedzę dotyczącą obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych opisujących potrzeby człowieka i gospodarki dotyczące podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
  • TR1A_W04
    Ma wiedzę o wpływie różnorodnych uwarunkowań i czynników wpływających na przyrodę oraz zagospodarowanie przestrzeni dla potrzeb turystyki i innych usług czasu wolnego