Dane EK modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wody powierzchniowe i podziemne - ich znaczenie w turystyce
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę na temat lokalizacji na terenie Polski najciekawszych turystycznie obiektów środowiska wodnego
Powiązania z EKK:
  • TR1A_W08
    Ma elementarną wiedzę o walorach i atrakcjach przyrodniczych, kulturowych, techniczno–inżynieryjnych, ekologicznych, społeczno-politycznych, sportowo-rekreacyjnych i prozdrowotnych, będących elementem struktury turystyki
  • TR1A_W09
    Zna pozytywne przykłady wykorzystania turystyki i innych usług czasu wolnego w zakresie zmian stylu i podniesienia jakości życia człowieka dla promocji zdrowia