Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wody powierzchniowe i podziemne - ich znaczenie w turystyce
Efekt kształcenia:
Ma świadomość jakie potencjalnie negatywne skutki dla środowiska wodnego ma antropopresja. Rozumie znaczenie ochrony wód
Powiązania z EKK:
  • TR1A_W03
    Ma wiedzę o pozytywnych i negatywnych tendencjach i zmianach naturalnych oraz antropogenicznych, wynikających z procesów i zjawisk globalnych
  • TR1A_W05
    Posiada podstawową wiedzę o stosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce i dziedzinach komplementarnych
  • TR1A_U01
    Posiada umiejętność obserwacji i interpretacji podstawowych zjawisk zachodzących w turystyce