Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Diploma Seminar
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Powiązania z EKK:
  • GF2A_W13
    Ma wiedzę w zakresie zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz prawa patentowego