Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Diploma Seminar
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością geologiczno-górniczą
Powiązania z EKK:
  • GF2A_W11
    Ma wiedzę na temat sposobu pozyskiwania i rozliczania funduszy potrzebnych do projektowania i wykonania badań geofizycznych
  • GF2A_W14
    Ma ogólną wiedzę z zakresu zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • GF2A_U09
    Potrafi ocenić i przydatność najnowszych rozwiązaniach stosowanych w: badaniach geofizycznych, trendach w rozwoju aparatury, technik pomiarowych i oprogramowaniu specjalistycznym