Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Diploma Seminar
Efekt kształcenia:
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Powiązania z EKK:
  • GF2A_U11
    Potrafi poprawnie zinterpretować uzyskane wyniki badań pochodzących z różnych źródeł i na tej podstawie podać kompleksowe odwzorowanie własności fizycznych ośrodka