Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Diploma Seminar
Efekt kształcenia:
Ma umiejętności językowe w zakresie nauk geologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Powiązania z EKK:
  • GF2A_U15
    Posługuje się językiem obcym na poziomie B2+