Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Diploma Seminar
Efekt kształcenia:
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsięborczy Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Powiązania z EKK:
  • GF2A_K05
    Rozumie potrzebę czytania czasopism branżowych w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy specjalistycznej
  • GF2A_K08
    Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy