Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Atmospheric Investigations
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę o strukturze, składzie, funkcjonowaniu i roli współczesnej atmosfery w globalnym ekosystemie Ziemi
Powiązania z EKK:
  • GF2A_W01
    Zna i rozumie złożone zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze mające zastosowanie w geofizyce
  • GF2A_W02
    Zna i rozumie zaawansowane metody matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu złożonych problemów geofizycznych
  • GF2A_W04
    Posiada szeroką wiedzę specjalistyczna z zakresu geofizyki ogólnej i stosowanej