Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Atmospheric Investigations
Efekt kształcenia:
Student rozumie podstawowe procesy i mechanizmy kontrolujące klimat na Ziemi w skali regionalnej i globalnej
Powiązania z EKK:
  • GF2A_W01
    Zna i rozumie złożone zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze mające zastosowanie w geofizyce
  • GF2A_W03
    Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi
  • GF2A_W07
    Posiada wiedzę niezbędna do rozwiązania zadania prostego i odwrotnego w geofizyce