Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Atmospheric Investigations
Efekt kształcenia:
Student zna podstawy metodyczne i urządzenia wykorzystywane przy monitoringu składu atmosfery Ziemi
Powiązania z EKK:
  • GF2A_W06
    Posiada wiedzę o współczesnych technikach geofizycznych i oprogramowaniu specjalistycznym
  • GF2A_W10
    Rozumie zasady i metodykę przeprowadzania analizy i interpretacji danych geofizycznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania
  • GF2A_U08
    Potrafi zaplanować, wykonać i zinterpretować geofizyczny monitoring stanu środowiska w czasie i przestrzeni