Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Atmospheric Investigations
Efekt kształcenia:
Student potrafi przeprowadzić pomiary wybranych parametrów atmosfery z wykorzystaniem poznanych metod analitycznych
Powiązania z EKK:
  • GF2A_U01
    Potrafi pozyskiwać, z literatury i źródeł elektronicznych, zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz szeroką wiedzę specjalistyczną z zakresu geofizyki ogólnej i stosowanej
  • GF2A_U08
    Potrafi zaplanować, wykonać i zinterpretować geofizyczny monitoring stanu środowiska w czasie i przestrzeni
  • GF2A_K03
    Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową