Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Atmospheric Investigations
Efekt kształcenia:
Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole wykonującym ćwiczenia laboratoryjne i przygotowującym prezentacje
Powiązania z EKK:
  • GF2A_K02
    Potrafi uczyć się samodzielnie oraz inspirować swoim działaniem inne osoby
  • GF2A_K03
    Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową