Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Otrzymywanie tworzyw metodą krystalizacji z fazy gazowej
Efekt kształcenia:
Ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemicznej
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W06
    ma pogłębioną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania ceramiki szlachetnej, technicznej, ceramicznych materiałów glinokrzemianowych tlenkowych i nietlenkowych, szkliw i angob oraz materiałów ogniotrwałych ich właściwości oraz fizykochemii procesów zachodzących na poszczególnych etapach ich wytwarzania