Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Otrzymywanie tworzyw metodą krystalizacji z fazy gazowej
Efekt kształcenia:
Potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, wykonać je i przeprowadzić ich analizę
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U08
    potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki