Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Otrzymywanie tworzyw metodą krystalizacji z fazy gazowej
Efekt kształcenia:
Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla realizacji i kontroli procesu osadzania warstw
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U12
    potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu termodynamiki w projektowaniu materiałów