Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Otrzymywanie tworzyw metodą krystalizacji z fazy gazowej
Efekt kształcenia:
Poznanie znaczenia wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii
Powiązania z EKK:
  • TC2A_K06
    rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii