Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Otrzymywanie tworzyw metodą krystalizacji z fazy gazowej
Efekt kształcenia:
Potrafi sprecyzować swoje zainteresowania, ocenić umiejętności i wykorzystać je w pracy zespołowej
Powiązania z EKK:
  • TC2A_K02
    ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem