Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praktyka zawodowa
Efekt kształcenia:
Student potrafi opracować i omówić uzyskane wyniki zleconych prac.
Powiązania z EKK:
  • IT1A_U03
    potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania